• Imprimeix

Registre d'indústries agràries i alimentàries

El Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de tota la informació per dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries.

S'inscriuen al RIAAC les indústries d'activitats agràries, alimentàries, forestals i de pesca ubicades a Catalunya.

Per tramitar els expedients del RIAAC, cal adreçar-se a una oficina de gestió empresarial

Informació relacionada

Nota: cal tenir en compte que en clicar el punt que representa la indústria en el mapa, o bé en fer qualsevol "cerca", l'establiment industrial sortirà tantes vegades com activitats hagi declarat.

Nota: aquests llistats indiquen totes les activitats comunicades per l'establiment industrial. Al llistat Excel, a més, s'especifica quina és la seva activitat principal.

Data d'actualització:  04.12.2018