• Imprimeix

Ajuts

Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2018

 

  

Garanties

Ceps de raïm negre

Constitució de garanties dels ajuts

Els sol·licitants d'alguns ajuts finançats amb fons europeus FEAGA o FEADER que concedeix el Departament d'Agricultura estan obligats a constituir una garantia sempre que:

  • Els ajuts es paguin abans que els beneficiaris portin a terme els compromisos adquirits.
  • L'import sigui igual o superior a 500 euros.

Més informació

Justificació

Formularis a emplenar en la fase de justificació de l'ajut

Data d'actualització: 02.01.2019