• Imprimeix

Ajuts

En termini

En termini

Ajuts en termini del Fons Europeu Marítim i de la Pesca

Garanties

Ceps de raïm negre

Constitució de garanties dels ajuts

Els sol·licitants d'alguns ajuts finançats amb fons europeus FEAGA o FEADER que concedeix el Departament d'Agricultura estan obligats a constituir una garantia sempre que:

  • Els ajuts es paguin abans que els beneficiaris portin a terme els compromisos adquirits.
  • L'import sigui igual o superior a 500 euros.

Més informació

Justificació

Formularis a emplenar en la fase de justificació de l'ajut

Data d'actualització: 06.04.2018