• Imprimeix

Ajuts minimis a la promoció i certificació dels productes d’origen i qualitat i l’artesania alimentària

10119 - 10119_Ajuts de minimis per a la certificació dels distintius d'origen i qualitat Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Els ajuts que es poden sol·licitar en aquesta convocatòria són:  

 

Línia 1 - promoció: L'objectiu és la promoció dels distintius d’origen i qualitat DOP, IGP, ETG que no poden acollir-se al PDR. Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts establerts en la mesura 03 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 de règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i per tant el beneficiari que s’hagi acollit als ajuts de l’esmentada mesura 03 no podrà optar als ajuts regulats en aquesta ordre.

Línia 2 - certificació: L’objectiu és el control i la certificació dels distintius d’origen i qualitat de les DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari i dels productes amb reconeixement provisional, incloses les vitivinícoles. 

Línia 3 - artesania: L'objectiu és fomentar l'artesania alimentària per assolir objectius comuns que beneficiïn el conjunt de persones artesanes associades i augmenti el coneixement de la producció artesanal alimentària entre els consumidors.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 17 de juliol al 6 d'agost del 2018. 

Termini de justificació: del 17 de setembre al 6 d'octubre del 2018.

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han d’adreçar a la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i només es poden presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web de Tràmits Gencat, dins el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

Línia 1: 

  • Els consells reguladors o entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb DOP/IGP que no tinguin productors de base inscrits en el registre comunitari o els que tenen un reconeixement provisional.
  • Les entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb ETG.

Línia 2:

  • Els consells reguladors o entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb DOP/IGP.
  • Els consells reguladors de les DOP vitivinícoles.
  • Les entitats associatives de Catalunya d’elaboradors sense ànim de lucre de productes amb ETG.

Línia 3:

  • Entitats associatives d’artesans i artesanes, sense ànim de lucre, que representin els interessos d’una única activitat artesanal alimentària regulada i inclosa en el repertori d’oficis.
Què necessiteu fer?

Data actualització 17.09.2018