• Imprimeix

Compensació de zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques

1451 - 1451_Compensació de zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objectiu dels ajuts és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d’una comunitat rural viable, així com mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració a les exigències mediambientals.

Llegiu-ne més

Termini ordinari: de l’1 de febrer fins al 30 d’abril del 2018.
Termini extraordinari amb penalització: de l’1 fins al 25 de maig del 2018.

  • A agricultors professionals, titulars d’una explotació agrària prioritària, comunitat de béns, societat civil particular, i titulars d’una explotació agrària prioritària.
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.02.2018