• Imprimeix

Biodiversitat cultivada

20278 - 20278_Biodiversitat_cultivada Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objectiu és que es descriguin, es conservin i s’inscriguin en el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya una part significativa de les varietats locals existents a Catalunya.
També es vol fomentar el coneixement per part dels mateixos agricultors, de les entitats i dels consumidors de l’existència d’aquestes varietats.

Llegiu-ne més

 Termini ordinari: de l’1 de febrer al 30 d'abril del 2018.

Termini extraordinari amb penalització: de l'1 al 25 de maig del 2018.

A entitats de conservació, públiques i privades, que duguin a terme tasques de conservació i caracterització de les varietats locals. A aquests efectes s’entendrà com a entitat de conservació aquella que acrediti aquest objecte als seus estatuts o demostri experiència en l’àmbit de la conservació en matèria de biodiversitat cultivada.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.04.2018