• Imprimeix

Ajut a la gestió sostenible de zones humides

20279 - 20279 Ajut a la gestio sostenible de zones humides Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Consisteix a establir un sistema de gestió de les zones humides amb un elevat grau de sostenibilitat preservant les mesures de protecció adequades dels hàbitats considerats d’interès comunitari. Es dóna resposta així a la demanda creixent de la població de la necessitat de millora ambiental en ecosistemes de closes i arrossars de les superfícies incloses en aquestes zones.

Llegiu-ne més

Termini ordinari: de l’1 de febrer fins al 30 d’abril del 2018.
Termini extraordinari amb penalització: de l’1 fins al 25 de maig del 2018.

A persones titulars d’explotacions agràries ubicades a les zones humides del delta de l’Ebre (comarques del Baix Ebre i Montsià), així com les ubicades als aiguamolls del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i les situades dins del conveni Ramsar pròximes a aquests dos parcs naturals.

S'hi poden acollir les persones amb compromisos de contracte global d’explotació vigents o provinents de subrogació, així com nous beneficiaris. Aquests últims només podran ser aquells que dins del marc del plans de lluita contra la plaga del cargol poma al delta de l’Ebre es van veure obligats a deixar en guaret la totalitat de la superfície de la seva explotació fins al mes d’abril de 2016

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.02.2018