• Imprimeix

Ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius

20338 - 20338_Comunitats de regants Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

S’estableix una línia d’ajuts dirigida a promoure la modernització de les instal·lacions i la incorporació de noves tecnologies que augmentin l'eficiència del transport, la distribució i l'aplicació del reg als conreus i l'emmagatzematge d'aigua i, en conseqüència, l'estalvi d'un bé públic tan escàs. Cal indicar que el regadiu eficient constitueix una eina estratègica per a l’adaptació de l’agricultura mediterrània a les limitacions previstes a conseqüència del canvi climàtic.

Llegiu-ne més

Termini: del 21 de juny al 22 d'octubre de 2018.

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini que estableixi la resolució de concessió i com a màxim el dia 31 d'octubre de cada anualitat.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les comunitats de regants o altres comunitats d’usuaris d’aigües, principalment vinculades al regadiu, que siguin corporacions de dret públic segons l’indicat en l’article 81 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, que siguin titulars d’infraestructures de regadiu i disposin del corresponent dret d’aigua.

Què necessiteu fer?

Data actualització 09.07.2018