• Imprimeix

Ajuts a la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en el marc del PDR 2014-2020 (redacció de projectes)

20339 - 20339_Ajuts a la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L'objecte dels ajuts és sufragar les despeses de creació i funcionament de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, per al plantejament i redacció de projectes innovadors.

La innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea, que ha d’aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de desenvolupament rural. La innovació és fonamental per promoure un sector eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats, productiu i amb baix nivell d’emissions, que garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones rurals, així com l’augment de la competitivitat i la diversificació del sector. En línia amb aquesta prioritat, un dels objectius o reptes del Programa de desenvolupament rural de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

 

 

 

 

Llegiu-ne més

Termini: fins el 31 d'octubre de 2018, inclòs

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

  • Als productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions
  • A les empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions
  • A les cooperatives agràries i les seves associacions o federacions
  • A les comunitats de regants
  • Als artesans alimentaris i els seus gremis

Les indústries agroalimentàries i forestals hauran d'estar inscrites al Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC), quan escaigui.

Les associacions han de tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol.

Què necessiteu fer?

Data actualització 20.06.2018