• Imprimeix

Ajuts al funcionament de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en el marc del PDR 2014-2020 (projectes pilot)

20340 - 20340_grups operatius_pla pilot Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura
L'objecte dels ajuts és sufragar les despeses de realització de projectes pilot innovadors, duts a terme pels Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.
Llegiu-ne més

Termini: fins al 15 de novembre de 2017.

  • Als productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions
  • A les empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions
  • A les cooperatives agràries i les seves associacions o federacions
  • A les comunitats de regants
  • Als artesans alimentaris i els seus gremis

Les indústries agroalimentàries i forestals hauran d'estar inscrites al Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC).
Les associacions han de tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.08.2017