• Imprimeix

Ajut de règim simplificat al petit agricultor

20455 - 20455_Ajut simplificat petit agricultor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Aquest règim consta de l’ajut de pagament bàsic, l’ajut de pagament verd i l’ajut complementari al pagament bàsic per als joves agricultors que compleixin determinats requisits i les ajudes directes. Aquest règim simplificat per a petits agricultors comporta certs avantatges respecte als requisits i obligacions a complir.

Llegiu-ne més

Termini ordinari: de l’1 de febrer fins al 30 d’abril del 2018.
Termini extraordinari amb penalització: de l’1 fins al 25 de maig del 2018.

Als agricultors que en 2015 tenien drets de PB en propietat, usdefruit o arrendament i van percebre un import total de pagaments directes inferior a 1250€, i no haguessin renunciat a aquest règim. També es poden incloure en aquest règim a partir del 2015 aquells nous titulars que rebin drets per herència, jubilació o incapacitat laboral d’un productor que es trobés inclòs en aquest règim.

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.02.2018