• Imprimeix

Ajuts a la limitació de l'impacte de la pesca al medi marí i adaptació a la protecció d'espècies (A1)

20875 - 20875 Ajuts a la limitació de l'impacte de la pesca al medi marí i adaptació a la protecció d'espècies Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objecte dels ajuts és reduir l’impacte de la pesca en el medi marí, donar suport a l’eliminació gradual del rebuig de captures i facilitar la transició a una explotació sostenible dels recursos biològics marins, d’acord amb l’article 2 apartat 2 del Reglament (UE) 1380/2013, que permeti assolir el rendiment màxim sostenible.

Llegiu-ne més
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 d'abril al 7 de maig del 2018.
  • Termini per executar i justificar les actuacions: 28 de setembre del 2018.
  1. Propietaris i armadors d’embarcacions de pesca que estiguin registrats com a embarcacions en actiu i hagin dut a terme una activitat pesquera al mar de, com a mínim, 60 dies durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut, entenent aquests com els dos anys anteriors a l’any de presentació de la sol·licitud d’ajut.
  2. Pescadors que siguin propietaris dels arts que vagin a substituir-se i hagin treballat a bord d’un vaixell de pesca, com a mínim, 60 dies durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut, entenent aquests com els dos anys anteriors a l’any de presentació de la sol·licitud d’ajut
  3. Confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors reconegudes.
Què necessiteu fer?

Data actualització 23.07.2018