• Imprimeix

Ajuts inicials a joves pescadors (A6)

20877 - 20877-Ajuda inicial a joves pescadors Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objecte dels ajuts és afavorir accions de caràcter socioeconòmic vinculades a la reestructuració del sector pesquer donant suport a joves pescadors per a la creació d’empreses, mitjançant l’accés a la propietat del seu primer vaixell de pesca, així com facilitar el relleu generacional.

Llegiu-ne més
  • Termini de sol·licitud: del 6 d'abril al 7 de maig del 2018.
  • El termini per executar i justificar les actuacions és el 28 de setembre de 2018.

Podran ser persones beneficiàries dels ajuts els joves pescadors que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin menys de 40 anys, amb un mínim de 5 anys d’experiència com a pescador o que disposin de la titulació corresponent de professional del sector pesquer prevista al RD 36/2014, de 24 de gener, i figurin d’alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar. S’admetrà la concessió d’aquesta ajuda a més d’una persona beneficiària per l’adquisició d’un mateix vaixell sempre que l’ajut total concedit no superi els límits establerts al punt “Altres informacions”.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.07.2018