• Imprimeix

Ajuts a instal·lacions de protecció de la fauna i la flora marines (A2)

20878 - 20878 Ajuts a instal·lacions de protecció de la fauna i la flora marines Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objecte dels ajuts és protegir i recuperar la biodiversitat i els ecosistemes marins, fomentant la participació dels pescadors, a través de la construcció, el muntatge o la modernització d’instal·lacions permanents o mòbils destinades a protegir i a desenvolupar la fauna i la flora marines, incloses la seva elaboració científica i la seva avaluació.

Llegiu-ne més
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 d'abril al 7 de maig del 2018.
  • Termini per executar i justificar les actuacions: 28 de setembre de 2018.

Podran ser persones beneficiàries dels ajuts: organismes de dret públic científics o tècnics, consells consultius, pescadors, confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors reconegudes, organitzacions no governamentals en associació amb organitzacions de pescadors o associats a grups d’acció social local de pesca de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.07.2018