• Imprimeix

Ajuts a operacions que contribueixin a una millor gestió o conservació dels recursos biològics marins (A3)

20879 - 20879 Ajuts a operacions que contribueixin a una millor gestió o conservació dels recursos biològics Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objecte dels ajuts és protegir i recuperar la biodiversitat i els ecosistemes marins en el marc d’activitats de pesca sostenibles.

Llegiu-ne més
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 d'abril al 7 de maig del 2018.

  •  El termini per executar i justificar  les actuacions és com a màxim el 28 de setembre de 2018.

Podran ser persones beneficiàries dels ajuts: organismes de dret públic científics o tècnics, consells consultius, pescadors, confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors reconegudes, organitzacions no governamentals en associació amb organitzacions de pescadors o associats a grups d’acció local de pesca de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.07.2018