• Imprimeix

Ajuts per a serveis d'assessorament al sector pesquer (A4)

20880 - 20880 Ajuts per a serveis d'assessorament al sector pesquer Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objecte dels ajuts és millorar les prestacions i la competitivitat de la flota i dels operadors del sector pesquer i fomentar la pesca sostenible.

Llegiu-ne més
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 d'abril al 7 de maig del 2018.

  •  El termini per executar i justificar  les actuacions és com a màxim el 28 de setembre de 2018.

  1. Propietaris i armadors d’embarcacions de pesca que estiguin registrats com a embarcacions en actiu i hagin dut a terme una activitat pesquera al mar de com a mínim 60 dies durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut, entenent aquests com els dos anys anteriors a l’any de presentació de la sol·licitud d’ajut.
  2. Pescadors que siguin propietaris dels arts que hagin de substituir-se i hagin treballat a bord d’un vaixell de pesca, com a mínim, 60 dies durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut, entenent aquests com els dos anys anteriors a l’any de presentació de la sol·licitud d’ajut
  3. Confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors reconegudes.
Què necessiteu fer?

Data actualització 18.07.2018