• Imprimeix

Ajuts per a inversions en matèria de salut a bord d'embarcacions de pesca (A8)

20883 - 20883 Ajuts per a inversions en matèria de salut a bord d'embarcacions de pesca Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objecte dels ajuts és millorar la salut a bord de vaixells pesquers, sempre que superin els requisits de la normativa europea i nacional.

Llegiu-ne més
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 d'abril al 7 de maig del 2018.
  • El termini per executar i justificar les actuacions el 28 de setembre de 2018.

Podran ser beneficiaris dels ajuts els/les pescadors/es o els propietaris/àries de vaixells de pesca o els armadors/es que compleixin el que estableix el punt 7.3.k) de l’annex 1 de les bases reguladores.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.07.2018