• Imprimeix

Ajuts a mesures de comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura (D1)

20892 - 20892-Ajuts a mesures de comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objecte d’aquests ajuts és fomentar la comercialització de productes de la pesca i de l’aqüicultura en les fases de producció, transformació i comercialització de la cadena de subministrament.

Llegiu-ne més
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 d'abril al 7 de maig del 2018.
  • Termini per executar i justificar les actuacions: 28 de setembre del 2018.

Podran ser beneficiàries dels ajuts: 

  1. Operadors del sector pesquer que comercialitzin productes pesquers i aqüícoles. 
  2. Entitats sense ànim de lucre, representatives del sector extractiu i comercial pesquer i de l'aqüicultura, soles o associades, d'àmbit nacional, supraautonòmic o autonòmic, impulsores de programes sectorials impulsors de la seva competitivitat, formació, sostenibilitat, promoció, seguretat alimentària i innovació. 
  3. Administracions públiques i organismes o entitats públics.
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.07.2018