• Imprimeix

Ajuts pel valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures pesqueres no desitjades (A11)

20899 - 20899 Ajuts pel valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objecte dels ajuts és fomentar la competitivitat de les empreses pesqueres mitjançant l’increment del valor afegit o la qualitat dels productes pesquers.

Llegiu-ne més
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 5 de juliol al 4 de setembre del 2018.  
  • Termini per executar i justificar les actuacions: 30 de setembre del 2019.

     

Podran ser beneficiaris dels ajuts els/les propietaris/àries de vaixells de pesca o els/les armadors/es que compleixin el que estableix el punt 7.3.k) de l’annex 1 d’aquests bases reguladores.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.07.2018