• Imprimeix

Ajuts a la innovació en el sector pesquer i aqüícola i a la col·laboració entre investigadors i pescadors

20901 - 20901 Ajuts a la col·laboració entre científics i pescadors Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les operacions d’innovació en el sector pesquer i en el sector de l’aqüicultura i a les operacions de transferència de coneixements entre investigadors i pescadors, realitzades en el territori de Catalunya.

Llegiu-ne més
  • Termini d’execució i justificació: la data que estableixi la resolució de concessió i, com a màxim, el 15 de novembre de cada any.

Línia d’innovació al sector pesquer:
Podran ser beneficiaris dels ajuts els organismes científics o tècnics reconeguts i els operadors del sector extractiu o pescadors o confraries de pescadors o federacions de confraries de pescadors o altres organitzacions de pescadors, en col·laboració amb un organisme científic o tècnic.

Línia d’innovació al sector aqüícola:
Podran ser beneficiaris dels ajuts els organismes científics o tècnics reconeguts i els operadors del sector aqüícola o organitzacions del sector aqüícola, en col·laboració amb un organisme científic o tècnic.

Línia de col·laboració entre científics i pescadors:
Podran ser beneficiaris dels ajuts els organismes de dret públic, els pescadors, les confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors, els grups d’acció local de pesca de Catalunya i les organitzacions no governamentals.

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.08.2018