• Imprimeix

Ajut a l'adquisició d'equips de mesura de concentració o de dosificació per a cisternes de purí

21522 - 21522-ajut-equips-cisternes-puri-porci Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objecte d'aquest ajut de minimis és subvencionar l’adquisició i la instal·lació, en cisternes d’aplicació de purins, de:

 

a) Equips de mesura de la concentració de nutrients (conductímetres, NIR). 

b) Equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purins (cabalímetres, electrovàlvules) a partir de lectures automàtiques de la concentració de nutrients. 

 

Aquests equips permetran a les explotacions ramaderes de porcí conèixer el contingut de nutrients dels purins i poder aplicar la dosi adequada als camps de conreu per aconseguir una òptima fertilització.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds és del 18 de desembre del 2018 al 18 de febrer del 2019, ambdós inclosos.

El període d’execució de les actuacions ha de ser posterior a la data de publicació de la resolució de convocatòria dels ajuts.

A persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions porcines, a associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d’explotacions porcines, a agrupacions de defensa sanitària ramadera, cooperatives i les seves agrupacions, societats agràries de transformació i comunitats de béns.

En resten excloses les persones a qui s’hagin concedit:

  • per a la mateixa finalitat, subvencions en el marc dels ajuts a la mitigació del canvi climàtic del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER);
  • ajuts regulats mitjançant l’Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del tancament, i es convoquen els corresponents a l'any 2015.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.12.2018