• Imprimeix

Llicència de pesca recreativa de superfície

3587 - 3587_Llicència de pesca recreativa de superfície Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

És una autorització per a la pràctica de la pesca recreativa (no professional) en aigües continentals i marítimes superficials des de terra o des d'una embarcació amb qualsevol estri autoritzat per a aquest tipus de pesca.

Hi ha diferents tipus de llicència recreativa de superfície:

  • R5: llicència recreativa turística d'un dia de durada.
  • R0: llicència recreativa turística de quinze dies de durada.
  • R1: llicència recreativa d’un any de durada.
  • R2: llicència recreativa de dos anys de durada.
  • R3: llicència recreativa de tres anys de durada.
  • R4: llicència recreativa de quatre anys de durada.
  • RM : llicència recreativa de menors. Gratuïta per a les persones menors de 18 anys. Té una vigència de quatre anys.
  • RJ:  llicència recreativa per a persones majors de 65 anys. És gratuïta i té una vigència de quatre anys.
  • RD: llicència recreativa per a discapacitats. Gratuïta per a persones que acreditin estar en situació d’invalidesa permanent total o absoluta. Té una vigència de quatre anys.

Les persones menors de 18 anys cal que presentin l’autorització del pare/mare/tutor legal per poder obtenir la llicència.

Les llicències R5, R0, R1, R2, R3 i R4 caduquen una vegada finalitzat el seu respectiu període de vigència, o en el seu defecte, al complir els 65 anys.
El període de vigència de tots els tipus de llicències comença a contar des del dia que es realitza el pagament de la mateixa.

Llegiu-ne més

Avís: a Barcelona ciutat només es pot fer el tràmit als Serveis Territorials d’Agricultura (avinguda Meridiana, 38).

Consulteu l’apartat “Presencialment” del “Pas 1. Sol·licitar”.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.04.2017