• Imprimeix

Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA)

6850 - 6850_Registre Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Es un tràmit dirigit a realitzar la inscripció obligatòria de la maquinària agrícola en el registre oficial de maquinària agrícola a Catalunya.

Per a què serveix?
Entre d'altres:

  1. Poder matricular els vehicles agrícoles davant la Direcció General de Trànsit.
  2. Poder rebre els ajuts econòmics de l'Administració per a l’adquisició de la màquina.
  3. Complir amb el requisit d’obligatorietat d’inscripció de tota la maquinaria agrícola.
Llegiu-ne més
  • A qualsevol persona física o jurídica, titular d’una explotació agrària que dugui a terme una activitat agrària o la prestació de serveis agraris i posseeixi la titularitat de la màquina a inscriure com a conseqüència de la seva adquisició, transmissió per herència, donació, adjudicació en subhasta pública o contracte privat.
  • A cooperatives agràries, societats agràries de transformació i altres agrupacions agràries.

En els casos d’utilitzadors o arrendataris de màquines agrícoles, pertanyents a algun dels titulars anteriors, que en disposen mitjançant contracte de leasing, renting o altres, la inscripció ha de ser a nom de l’arrendatari, amb una anotació en què s’indiqui aquesta situació i el nom o raó social de l’entitat financera.

Data actualització 22.03.2017