• Imprimeix

Aprofitaments forestals

7093 - 7093_Aprofitaments forestals Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Per als aprofitaments de fustes, llenyes, escorces (suro i pelagrí), tallades arreu, desarrelament d’arbres i arbustos i obertura de vials en terrenys forestals de titularitat privada es requereix, segons s’escaigui, una autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, o bé una comunicació prèvia a l’inici de l’aprofitament al mateix departament.

Caldrà fer aquest tràmit:

  • Per sol·licitar una autorització per fer un aprofitament de fustes, llenyes, escorces (suro i pelagrí), desarrelament d’arbres i arbustos, tallades arreu i obertura de vials en terrenys forestals de propietat privada que no disposin d’Instrument d’ordenació forestal (IOF) aprovat i vigent.
  • Per comunicar prèviament la realització d’un aprofitament forestal en el supòsit que no es necessiti autorització.
  • Per comunicar les quantitats extretes en el termini d’un mes a comptar un cop acabat l’aprofitament forestal.
  • Per sol·licitar una pròrroga.
Llegiu-ne més

A persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals i/o del dret d’aprofitament des seus productes, que vulguin:

  1. Tallar, recollir, i utilitzar per a consum propi fusta i llenya.
  2. Comercialitzar fusta i llenya en peu.
  3. Tallar, recollir i comercialitzar fusta i llenya.
  4. Pelar i comercialitzar suro o pelagrí.
  5. Extreure (desarrelar) i comercialitzar arbres i arbustos amb destinació a la jardineria.
  6. Tallar arbres per a executar obres autoritzades o mesures de protecció contra incendis en terrenys forestals.
Què necessiteu fer?

Data actualització 08.01.2019