• Imprimeix
Llicència de recol·lector de pinyes de pi pinyoner

Sol·licitar la llicència

Sol·licitar la llicència 7111 - 7111_Llicencia de recollector de pinyes de pi pinyoner Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  • Fotocòpia del DNI. En el cas dels col·lectius cal presentar la fotocòpia de DNI de tots els membres.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Recomanacions per a la recol·lecció:

  1. La recol·lecció s'haurà de realitzar amb mitjans manuals o mecànics, de tal manera que no es causin danys als troncs o a les branques de l'arbre. Queda prohibit l'ús de serres, destrals o similars. Cal deixar a l'arbre un mínim de cinc pinyes, de manera que se'n garanteixi suficientment la reproducció.
  2. La temporada per recollir les pinyes és des de l'1 de novembre fins el 15 de maig. Fora d'aquest període, queda prohibit recollir-ne.
  3. És obligatori dur la llicència i l'autorització durant les activitats al bosc.