• Imprimeix

Ajuts per al foment de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries

7379 - 7379-Ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L'objectiu d'aquests ajuts és el foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries mitjançant la concentració i la intercooperació, com a factor d'incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, potenciar les zones rurals i facilitar-ne el desenvolupament, amb l'adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que n'augmentin la competitivitat.

Les actuacions objecte de subvenció es poden dur a terme durant les anualitats 2018, 2019 i 2020.

Llegiu-ne més

Termini: del 17 de juliol al 10 d'agost del 2018, inclòs.

Termini de justificació: S’amplia el termini de justificació fins el dia 14 de novembre de 2018 

  • A les cooperatives agràries dedicades a la transformació i comercialització constituïdes legalment.
  • A les entitats associatives agràries de caràcter agroalimentari que, sota la fórmula jurídica de cooperativa, societat agrària de transformació o societat mercantil, estiguin formades o participades per entitats associatives agràries de les quals més del 50% del capital social correspongui a cooperatives agràries d’aquestes característiques, que compleixin des del moment de la sol·licitud els requisits establerts al punt 2 de les bases reguladores.
Què necessiteu fer?

Data actualització 16.07.2018