• Imprimeix

Participació, informació i promoció de programes de qualitat dels aliments

7733 - 7733_Ajuts per al foment de les activitats de promoció dels programes de qualitat Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Ajuts de promoció i certificació pels consells reguladors de programes de qualitat: denominació d'origen o indicació geogràfica protegida (DOP o IGP), de producció ecològica (PAE) o de producció integrada (PI)

 

L’objecte dels ajuts és donar suport als productors que gaudeixen d’un distintiu comunitari de denominació d’origen protegida (DOP) i  indicació geogràfica protegida (IGP), inscrits en el registre comunitari corresponent incloses les vitivinícoles, els productors de la producció agrària ecològica  (PAE) i els de la producció integrada (PI) mitjançant els ajuts següents: 

  • A la participació per primer cop dels agricultors/es actiu/s i agrupacions d’agricultors/es en un programa de qualitat dels aliments, d’ara endavant, operació 1. 
  • A l’organització d’activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, d’ara endavant, operació 2.
Llegiu-ne més

Termini: del 25 de juny al 23 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Els ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments (operació 1):

  • Són persones beneficiàries els agricultors/es actius/ves, d'acord amb l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i agrupacions d'agricultors/es que participen per primer cop en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l’ajut els cinc anys posteriors a la data d’inscripció en el respectiu programa de qualitat.
  • Són sol·licitants d'aquests ajuts els Consells Reguladors (entitats sense ànim de lucre, que tinguin productors de base inscrits en els seus registres) que representen els agricultors/es i ramaders/es inscrits en el programa de qualitat.

Els ajuts per a les activitats d'informació i promoció (operació 2):

  • Poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.
Què necessiteu fer?

Data actualització 23.07.2018