• Imprimeix

Ajuts a la millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya

7761 - 7761_Ajuts a la millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Línia d'ajuts per fomentar l'ús sostenible de les terres de prats i pastures en zones de muntanya, millorar el medi ambient i les característiques del territori, buscar l'equilibri territorial i respondre a l'elevada demanda de zones amb alt grau de conservació del medi. D'aquesta manera es fomentarà l'aplicació de mètodes de conservació dels ecosistemes agraris en les explotacions ramaderes extensives, amb el manteniment  de la gestió racional dels aprofitaments ramaders, la coberta vegetal i el respecte de les càrregues ramaderes admissibles.

Llegiu-ne més
  • Termini ordinari: de l’1 de febrer fins al 30 d’abril del 2018.
  • Termini extraordinari amb penalització: de l’1 fins al 25 de maig del 2018.

Persones titulars d’explotacions agràries que siguin persones agricultores professionals, o empresa agrària prioritària, en cas de persones jurídiques.
Només s'hi poden acollir les persones amb compromisos de contracte global d’explotació vigents o provinents de subrogació.

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.02.2018