• Imprimeix

Millora de les pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat

7763 - 7763_Millora de les pastures en zones de muntanya per la protecció del paisatge i la biodiversitat Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

La sol·licitud d'aquest ajut té com a objectiu la conservació dels ecosistemes agraris i els seus recursos, una gestió racional dels aprofitaments ramaders de bestiar equí i de la coberta vegetal i incentivar el respecte a les càrregues ramaderes admissibles per aconseguir el millor aprofitament de les superfícies pasturables.

Llegiu-ne més

Termini ordinari: de l’1 de febrer fins al 30 d’abril del 2018.
Termini extraordinari amb penalització: de l’1 fins al 25 de maig del 2018.

A persones titulars d'explotacions destinades a la cria de cavalls amb aptitud càrnia.

Només s'hi poden acollir les persones amb compromisos de contracte global d’explotació vigents o provinents de subrogació.

Què necessiteu fer?

Data actualització 09.02.2018