• Imprimeix

Llicència de caça

8308 - 8308_Llicència de caça Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

La llicència de caça és el document nominal i intransferible obligatori per poder caçar dins del territori de Catalunya i pot tenir una vigència variable. Per obtenir-la cal pagar una taxa que posteriorment es reinverteix en la gestió, la conservació, la repoblació i la vigilància de la caça i dels hàbitats.
Per caçar, a més a més de la llicència, cal tenir el permís del titular del terreny en el cas de practicar la caça a les Àrees privades de caça; i cal tenir un permís específic per caçar a les Reserves nacionals de caça o a les Zones de caça controlada:

Hi ha diferents tipus de llicències de caça.
Llicència tipus A: Caça amb armes de foc i assimilables.
Llicència tipus B: Caça amb altres procediments autoritzats.
Llicència tipus C: Per tenir canilles.
Llicència tipus JA: Caça amb armes de foc per a majors de 65 anys.
Llicència tipus JB: Caça sense armes de foc per a majors de 65 anys.
Llicència tipus AT: Caça amb armes de foc i assimilables durant 15 dies seguits.

Segons la durada, hi ha llicències tipus A d'1,3 o 5 anys de vigència.

Llegiu-ne més
  • La llicència de caça no pot ser atorgada a persones que, per alguna raó, han estat inhabilitades per a la seva possessió. A tal efecte existeix un registre de persones inhabilitades.

A tothom que vulgui caçar al territori de Catalunya. Cal que la persona que ho sol·liciti sigui major de 14 anys, i els menors de 18 anys han de tenir una autorització del pare/mare/tutor.

Què necessiteu fer?

Data actualització 22.11.2018