• Imprimeix

Ajut a la promoció de productes vinícoles en tercers països

8365 - 8365_Ajut per les mesures d'informació i promoció de productes vitícoles en els mercats de tercers països Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Ajut comunitari que promou l’exportació dels productes vinícoles a tercers països, amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva posició competitiva i la consolidació d’aquests productes, o bé promoure l’obertura de nous mercats.

Llegiu-ne més
  • A empreses vinícoles elaboradores o comercialitzadores
  • A organitzacions i associacions d’organitzacions de productors vitivinícoles
  • A organitzacions interprofessionals agroalimentàries
  • A organitzacions professionals i qualsevol associació que exerceixin la seva activitat majoritària en el sector del vi i que tinguin entre els seus fins estatutaris la promoció
  • Òrgans de gestió i representació de les IGP, DO, així com les seves associacions
  • Associacions temporals o permanents de dos o més productors que tinguin entre les seves finalitats la promoció i comercialització del vi.
  • A Organismes públics amb competència legal establerta per a desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats de tercers països
Què necessiteu fer?

Data actualització 14.02.2018