• Imprimeix

Ajut a la promoció de productes vinícoles en tercers països, campanya 2019/2020

8365 - 8365_Ajut promocio productes vinicoles tercers paisos campanya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Ajut comunitari que promou l’exportació dels productes vinícoles a tercers països, amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva posició competitiva i la consolidació d’aquests productes, o bé promoure l’obertura de nous mercats.

Llegiu-ne més

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 14 de gener de 2019, inclòs

  • A empreses vinícoles elaboradores o comercialitzadores.
  • A organitzacions i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles.
  • A organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
  • A organitzacions professionals amb activitat majoritària en el sector del vi i que tinguin entre les seves finalitats estatutàries la promoció i comercialització del vi.
  • A òrgans de gestió i representació de les IGP, DO, així com les seves associacions.
  • A associacions temporals o permanents de dos o més productors que tinguin entre les seves finalitats la promoció i comercialització del vi.
  • A cooperatives que comercialitzin vins elaborats per a aquestes o per als seus associats.
  • A entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola i que tinguin entre les seves finalitats la promoció exterior dels vins.
  • A organismes públics amb competència legal establerta per a desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats de tercers països.
Què necessiteu fer?

Data actualització 11.01.2019