• Imprimeix

Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

Agricultura, ramaderia i pesca 8395 - 8395_Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Llegiu-ne més

Termini màxim: El termini finalitzava el 16 de gener de 2017, però amb motiu d’una incidència tècnica de la plataforma de tramitació de sol·licituds s’allarga aquest termini  fins el 19/01/2017 a les 23:59, d’acord amb el que es disposa a l’article 32.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.01.2017