• Imprimeix

Ajuts per al desenvolupament local participatiu de les zones dependents de la pesca

8667 - 8667_Ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’objecte és incentivar actuacions que fomenten el desenvolupament local, en el marc del Programa operatiu del FEMP a Catalunya 2014-2020.

Llegiu-ne més
 • El termini de sol·licituds s'inicia el 22 de desembre de 2017 i romandrà obert fins l'1 de març de 2022.
 • El termini d’execució i justificació serà el que estableixi la resolució de concessió i com a màxim el 15 d’octubre de cada any.

Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques i jurídiques següents que promoguin la realització d’un projecte dins l’àmbit territorial dels GALP i que en el moment de presentar la sol·licitud compleixin les condicions d’admissibilitat i els requisits generals de les bases reguladores dels ajuts:

 1. Operadors del sector pesquer.
 2. Confraries de pescadors, les federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors.
 3. Organitzacions aqüícoles.
 4. Organitzacions de productors del sector pesquer i aqüícola.
 5. Administracions públiques i entitats públiques.
 6. Organismes de dret públic científics o tècnics.
 7. Grups d'acció local de pesca de Catalunya.
 8. Organitzacions no governamentals i entitats sense ànim de lucre que tinguin entre els seus objectius algun dels següents:
  • Fomentar les activitats nàutiques.
  • Promocionar els productes pesquers del territori.
  • Promoure i protegir el medi ambient marí i costaner.
  • Promoure el patrimoni cultural marítim pesquer.
 9. Altres persones físiques i jurídiques que portin a terme activitats vinculades a l’economia blava, entesa com tota activitat econòmica associada als oceans, mars, ports i zones costaneres, en el marc de les EDLP aprovades.
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.07.2018