• Imprimeix

Selecció del proveïdor de fruita i/o de llet per a l'ajut del curs escolar 2018/2019

8926 - 8926_Ajut per a les despeses de promoció i subministrament de fruita a les escoles Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L’ajut està destinat a promoure el subministrament de fruita i hortalisses en fresc i de llet UHT a l'alumnat de centres escolars educatius durant el curs escolar 2018/2019.


S’atorgarà al proveïdor que hagi estat seleccionar en cadascun dels programes, d’acord amb el procediment establert a l’apartar 5 de les bases reguladores.

Per seleccionar el proveïdor únic de cadascun dels programes, el DARP valorarà les sol·licituds de participació que acreditin disposar de capacitat i mitjans suficients per fer la correcta distribució, seguint els criteris i la ponderació que estableixen les bases reguladores de l’ajut.

Llegiu-ne més
  • Termini: del 9 al 23 d'octubre del 2018, ambdós inclosos.

Poden participar en el procés de selecció i sol·licitar l’ajut els proveïdors d’aquests productes que, d’acord amb el procediment establert a l’article 9 del RD 511/2017 del MAPAMA hagin presentat la Declaració de Participació en els respectius Programes Escolars de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 24.10.2018