• Imprimeix
Targetes d'identitat de busseig esportiu

Renovar la targeta

Renovar la targeta 8936 - 8936 Targetes didentitat de busseig esportiu Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment
  1. Còpia del DNI/NIF/NIE, de la targeta de residència o del passaport (vigent).
  2. Dues fotografies tipus carnet en color amb el número del NIF  al darrera (dins d'un sobre).
  3. Llibreta d'activitats subaquàtiques emesa per un organisme oficial amb l'apartat de reconeixement mèdic emplenat per un/a metge/ssa que tingui títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques emès per un organisme oficial. D'acord amb la normativa (Ordre del Ministeri de Foment de 14.10.1997) la validesa d'aquest reconeixement és de dos anys.
  4. Justificant de l'ingrés de la taxa corresponent (dades del  compte corrent on s'ha de fer l'ingrés: Escola de  Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, "la Caixa" 2100-3000-11-2201717936).

Disposar d’una targeta de busseig esportiu caducada o deteriorada o no disposar-ne com a conseqüència de pèrdua o robatori.

52,35€

Les titulacions que renova la Direcció General de Pesca i Afers Marítims son les següents:

  1. Bussejador/a de 2a. Classe
  2. Bussejador/a de 1a. Classe
  3. Bussejador/a monitor/a
  4. Bussejador/a Instructor/ora