• Imprimeix

Autoritzacions excepcionals de caça per danys

9380 - 9380_Autoritzacions excepcionals de caça per danys Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Es pot autoritzar de manera excepcional la caça o la captura d'espècies cinegètiques quan en un determinat àmbit territorial (àrees privades o locals de caça, zones de seguretat, refugis de caça o refugis de fauna salvatge, i terrenys cinegètics d'aprofitament comú) es produeixi o es pugui produir, d'acord amb els antecedents, una abundància excessiva d'individus d'una espècie cinegètica, de manera que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l'agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça, valorades altres solucions alternatives més satisfactòries sense èxit.

 

Durant els mesos de juny, juliol i agost i fins a l'1 de setembre inclòs, a les àrees privades o locals de caça es poden caçar només porcs senglars (mitjançant batudes o aguaits diürns) quan causin danys a l'agricultura. Cal comunicació prèvia del titular o el seu representant legal amb antelació al formulari web d'avisos de cacera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Llegiu-ne més

Per completar l'autorització excepcional cal presentar la comunicació del resultat de la cacera.  

Autorització excepcional de caça per danys

  • A titulars d'àrees de caça.
  • A propietaris d'un terreny dins d'una àrea de terrenys cinegètics d'aprofitament comú.
  • A promotors de les zones de seguretat.
  • A propietaris de refugis de fauna salvatge.
  • A propietaris d’un terreny dins d’una àrea privada o local de caça.

Comunicacions de caceres a l’estiu

  • A titulars d'àrees de caça.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 05.10.2018