• Imprimeix

Autoritzacions excepcionals de caça per danys

9380 - 9380_Autoritzacions excepcionals de caça per danys Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Es pot autoritzar de manera excepcional la caça o la captura d'espècies cinegètiques quan en un determinat àmbit territorial hi hagi una abundància excessiva d'individus d'una espècie, de manera que puguin causar danys o perjudicar les persones, l'agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals o la caça.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 09.11.2017