• Imprimeix

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura

11333 - Ajuts en forma de garantia per al finansament de projectes dinversio de les empreses agraries i agroalimentaries Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances de Catalunya (ICF) pel qual es constitueix un fons de garantia per al finançament de projectes d’inversió per donar cobertura als préstecs que les empreses beneficiàries pretenguin formalitzar amb l’ICF, dels quals el DARP assumeix el 80% de la garantia del risc viu.
Abans de presentar la sol·licitud d’ajut al DARP, s’ha de presentar telemàticament la sol·licitud de préstec a l’ICF al portal FinEmpresa (www.icf.cat), en un imprès normalitzat que es podrà obtenir al mateix portal. Amb el Registre d’aquest sol·licitud, l’ICF remetrà al sol·licitant una comunicació demanant la documentació a presentar segons el tipus de préstec que hagi sol·licitat (trobareu la documentació a presentar a l’apartat Altres informacions). Una vegada es tingui la proposta favorable de l'ICF, es podrà presentar la Sol·licitud d’ajut.

Llegiu-ne més

Termini: del 17 d'abril de 2015 fins a exhaurir el pressupost amb què es dota aquesta línia d’ajuts.

A les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura amb les finalitats següents:

  • Préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial efectuats en territori de Catalunya.
  • Préstecs per a capitalització d’empreses.
  • Préstecs per a necessitats de circulant.
Què necessiteu fer?

Data actualització 28.05.2015