• Imprimeix

Ajuts a la paralització temporal d'activitats pesqueres (modalitat sonso)

21285 - Ajuts paralització temporal activitats pesqures sonso Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

L'objectiu és subvencionar la paralització temporal d'activitats pesqueres en la modalitat de pesca del sonso durant els anys 2015 i 2016. Es convoquen els ajuts als armadors d’embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya i els ajuts per als pescadors de les embarcacions afectades per aquesta paralització temporal.

Llegiu-ne més

El termini per presentar les sol·licituds és del 23 de novembre al 15 de desembre de 2017.

Podran ser persones beneficiàries dels ajuts per a paralització temporal de l’activitat pesquera els armadors o els pescadors que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud.

a) Els armadors d’embarcacions pesqueres que estiguin registrats com a actius en el Registre general de la flota pesquera i hagin dut a terme una activitat pesquera de, com a mínim, 120 dies naturals al mar, durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.

b) Els pescadors que hagin treballat al mar com a mínim 120 dies naturals durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut, a bord d'una embarcació pesquera afectada per la paralització temporal.

Què necessiteu fer?

Data actualització 23.11.2017