• Imprimeix

Registre d'explotacions ramaderes

7313 - Registre d'Explotacions Ramaderes Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació agricultura

Totes les explotacions ramaderes hi han d’estar inscrites. La manca d’inscripció al Registre comporta la impossibilitat d’expedir els documents relacionats amb l'explotació i de rebre qualsevol ajut, inclosos els ajuts comunitaris (primes ramaderes).

Llegiu-ne més

A totes les explotacions ramaderes ubicades a Catalunya.

La inscripció al Registre d’explotacions per a l’inici de l’activitat ramadera o  la modificació de les dades registrals es pot realitzar per dos tipus de procediments (autorització i/o comunicació), en funció de l’activitat i tipus d’explotació ramadera.

Estan subjectes al procediment d’autorització l’inici de l’activitat ramadera i les modificacions següents:

  • Inici d’activitat d’explotacions de producció-reproducció (s’hi inclouen els centres de recollida de material genètic) i les explotacions especials de les espècies següents: porcí, boví, oví, cabrum, equí, aus de corral, cunícola, apícola, espècies pelleteres, espècies cinegètiques de caça major, així com altres espècies animals que es criïn o es mantinguin per a la producció d’aliments o productes d’origen animal amb destinació a consum humà.
  • Canvis d’activitat (canvi d’espècie): excepte canvis entre les diferents espècies d’aus de corral i canvis entre l’espècie ovina i caprina, que estaran subjectes  al règim d’autorització sempre que suposin un increment de les UB totals de l’explotació.
  • Modificacions que suposin un increment superior a 1.500 kg de nitrogen de les dejeccions generades a l’explotació: s’hi inclouen ampliacions, canvis o noves orientacions productives, etc.

Estan subjectes al procediment de comunicació l’inici de l’activitat ramadera i les modificacions següents:

  • Inici d’activitat de les explotacions d’autoconsum, petita capacitat, centres d’emmagatzematge de material genètic i pastures.
  • Qualsevol modificació en una explotació d’autoconsum o petita capacitat que no impliqui una pèrdua de la seva condició.
  • Canvis entre les diferents espècies d’aus de corral i canvis entre l’espècie ovina i caprina, sense increment de les UB totals de l’explotació.
  • Modificacions que suposin un increment inferior a 1.500 kg de nitrogen de les dejeccions generades a l’explotació: s’hi inclouen ampliacions, reduccions,  canvis o noves orientacions productives, etc.

Data actualització 13.07.2018