• Imprimir

El Departament d’Agricultura ha aprovat 242 sol•licituds d’ajut destinades a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader de Catalunya

L’aprovació d’aquestes sol•licituds de la segona convocatòria dels ajuts Leader 2020, representa una important aposta del Departament pel desenvolupament de les estratègies locals dels grups Leader

21/09/2017 11:09
ponent

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat 242 sol·licituds d'ajut destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, corresponents a l'any 2016.

L'objectiu principal d'aquests ajuts és el de fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per al 2018, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Els projectes s'han gestionat a través dels 11 grups d'acció local Leader que el DARP va seleccionar per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de programació 2014-2020.

Pel que fa a la tipologia de projectes que es subvencionaran, destaquen els 85 projectes del sector serveis i els 82 del sector agroalimentari.

Un import d’ajut total de 7,66 M €, generant una inversió de 29,23 M €